Micke Darmell

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Malmö

Moderator, konferencier, programledare

Med Micke Darmells kunskap kring hur bra möten skapas, säkerställer han att syfte och mål uppnås. Han skapar energi och magi i mellanrummen, ser till att allt hänger ihop och att det blir tydligt och underhållande för deltagarna.

Micke Darmell har arbetat som moderator, konferencier och programledare sedan i mitten av 80-talet. Med sin gedigna erfarenhet bidrar han till trygghet för de medverkande på scenen och skapar en avslappnad stämning som bjuder in till att känna delaktighet. Tänkvärda tankar och mycket skratt utlovas i mellanrummen!

Ofta har Micke med en musiker på scenen som en sidekick. Musiken är ett verktyg som kan bidra med den stämning som efterfrågas. Detta är ett mycket uppskattat sätt att skapa stämning på.

Micke bokas även som föreläsare - läs mer om hans föreläsningar här

Kontakta oss så berättar vi mer om Micke Darmell!

Micke Darmell faciliterade en inspirerande dag för våra chefer med kloka insikter om hur vi når en sund digital arbetsplats med hållbara möten. Vårt eget varumärkesarbete ackompanjerades med övningar, samtal, skratt och skön jazzmusik. Ett utomordentligt bra startskott för nästa steg i vårt varumärkesarbete ’Attraktiv kommun’.
Jag kan rekommendera Micke både som föreläsare och moderator.

Elisabeth Larsson, Kommundirektör, Svedala kommun
Är moderatorn tillgänglig?