Talargruppens vision och värderingar

Vision

Vår vision är att inspirera ledare och medarbetare till utveckling via Sveriges bästa föreläsare, moderatorer och underhållare.

Värderingar

Våra värderingar förkortas E.K.G. som står för Engagemang, Kompetens och Glädje. E.K.G. är hjärtat i vår verksamhet och ligger till grund för att vi ska kunna skapa framgångsrika samarbeten med våra kunder och inspiratörer (föreläsare, moderatorer och underhållare).

Engagemang
Vårt engagemang är avgörande för att ni ska bli nöjda med vår service. Ett äkta engagemang har sin utgångspunkt i en öppen kommunikation som bygger på förtroende. Om vi kan hjälpa våra kunder med att hitta rätt inspiratör så kommer vi att engagera oss och göra allt för att både infria och överträffa era förväntningar. Vi kommer också att tacka nej om vi upplever att vi inte kan matcha era önskemål fullt ut. Vi har en stark övertygelse om att förtroende, transparens och en öppen kommunikation vad gäller priser, arbetssätt och kundtillfredsställelse är viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete.

Kompetens
Kompetens och lång erfarenhet är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna hjälpa våra kunder att hitta rätt inspiratör. Vi har lyssnat på tusentals föreläsningar vilket ger oss en unik kompetens i förmedlingsbranschen. Kompetens bygger på erfarenhet men är också en färskvara vilket innebär att vi hela tiden förnyar och uppdaterar vår kunskap om vad som händer både i talarbranschen och dess omvärld. Att lyssna och sätta oss in i kundens situation och tillsammans tydliggöra de behov och önskemål som finns är en förutsättning för ett lyckat samarbete.

Glädje
Vi brinner för det vi gör. Vår passion är att lyssna på inspirationstalare och få möjligheten att förmedla vidare deras budskap till våra kunder. Att vi som talarförmedling får vara en del i att inspirera ledare och medarbetare till vidareutveckling skapar glädje på alla sätt. Det handlar om att få utvecklas, få hjälpa andra och få möjligheten att förmedla något meningsfullt. Denna glädje tillsammans med engagemang och kompetens är grunden för att kunna bygga långsiktiga relationer med våra kunder och inspiratörer.

Kontakta oss

Talargruppen – en trygg och professionell talarförmedling!