Micke Darmell

Föreläser om: Mötesteknik, möteskultur, effektivitet

Mickes föreläsningsrubriker:
- Bättre möten
- Uppkopplad eller avkopplad
- Stoppa tiden: från tidsoptimist till tidsalkemist

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Malmö

Möteskultur & vårt förhållande till tid

Micke Darmell föreläsningar vänder sig till er som vill ha inspiration och konkreta verktyg för att era möten och arbetssätt skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid.

Micke Darmell menar att en föreläsning värd namnet ska väcka liv i ämnen som berör. Entusiasmera. Inspirera. Locka till skratt, men också till reflektion och eftertanke. Den skall dessutom ge konkreta verktyg och råd, som leder till verklig förändring. Och som integrerar och aktiverar deltagarna aktivt.

Återkommande feedback på Mickes föreläsningar är att de blev startskottet för en förbättringsprocess. Att man fick ett gemensamt mål eller nya tankar inom ett område som där man inte rört sig tidigare.

Här är tre av Mickes populära föreläsningar:

Bättre möten
En hållbar möteskultur får en positiv påverkan på den sociala arbetsmiljön. I bra möten tar vi tillvara på kreativiteten och engagemanget hos medarbetarna. En organisation kan både förbättra sin lönsamhet och samtidigt frigöra tid genom en medveten möteskultur. Under denna föreläsning kommer du få inspiration och konkreta verktyg för att dina möten skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid.

Uppkopplad eller avkopplad?
-om konsten att verka i en uppkopplad värld
Micke var en av de första i Sverige att skriva och föreläsa om de baksidor som finns med en allt mer uppkopplad värld. Alla fördelar som kommit med den uppkopplade livsstilen känner vi alla redan till – det är nu dags att lära oss hantera dess negativa konsekvenser.

Den här föreläsningen levererar inga moralkakor, utan ger deltagarna en chans att fundera över vad som fungerar för dem och deras nära. Han menar att oavsett om du är ledare, kollega, vän, förälder eller partner så kommer du att lyckas i dina relationer om du har förmågan att vara härvarande. Hans mission har bland annat resulterat i boken Uppkopplad eller Avkopplad och flera hundra föreläsningar i detta viktiga ämne som berör oss alla.

Stoppa tiden – från tidsoptimist till tidsalkemist
På individnivå kan det vara utmanande att hantera alla notiser och samtidigt behålla fokus på vår omgivning. På organisationsnivå vill man gärna dra nytta av all fördelar med det flexibla kontoret men finns kompetensen att hantera de baksidor som det medför?
Föreläsningen ger er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Hur kan vi återta fokus så vi hinner med det vi har på bordet? Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid.

Moderator, konferencier och programledare

Micke är även en mycket uppskattad mötesledare och moderator - läs mer här

Kontakta oss så berättar vi mer om Micke Darmell!

Vår verksamhet fick ett märkbart lyft efter en lunchinsats av Micke Darmell. Med humor som gnista i beskrivningar av hur vi brukar tiden, privat och på arbetet, skapade han stor igenkänning och många skratt. Mickes unika mix av Ice-breakers, föreläsningar och kreativitetsboostande övningar, visade på ett lysande sätt hur kreativa möten skapas. Han lever ut sitt evangelium om god möteskultur och positiv feedback på ett härligt och inspirerande sätt!

Per-Ola Johannesson, Verksamhetschef Myndighet – Miljö- och Bygg, Lerums Kommun

Vi på fastighetskontoret i Stockholms stad tog hjälp av Micke Darmell när vi ville få upp möteskultur på agendan. Vi har en värdegrund som vi ville skulle genomsyra våra möten, och Micke guidade oss igenom hur vi kunde skapa möten som helt enkelt gav mer. Det blev mycket lyckat.

Jenny Nielsen, HR-chef, Stockholm Stad
Är föreläsaren tillgänglig?