Thomas Lundqvist

Föreläser om: Ledarskap, medarbetarskap, självledarskap, förändringar, motivation

Thomas föreläsningsrubriker:
- Ledarskap som levererar
- Medarbetare eller motarbetare
- Maxa din potential
- Ledarskap genom digitaliseringsresan

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Ledarskap som levererar

Thomas Lundqvist talar om ledarskap och medarbetarskap. Han ger oss vetenskapligt baserade verktyg för att lyckas utveckla våra ledare och medarbetare på ett uthålligt och hållbart sätt. 

Thomas Lundqvists inspirerande föreläsningar kommer att väcka helt nya och andra tankar kring dessa områden. Han kommer kort sagt vända helt på begreppen och ge dig helt ny kunskap kring motivation, beteendeaktivering, ledarlyft och medarbetarskapslyft utan dess like.

De flesta vill utvecklas men få lyckats fullt ut. Till exempel vill många ledare skapa ett ledarskap som verkligen får med alla på digitaliseringsresan men få lyckas hela vägen. Hur ger man förutsättningar för alla medarbetare att verkligen utvecklas och uppnå sin optimala potential?

Andra frågeställningar som Thomas berör i sina föreläsningar:

  • Hur arbetar jag med mitt eget ledarskap?
  • Vad innebär digitaliseringen för ledarskapet?
  • Hur arbetar jag med mitt eget medarbetarskap?
  • Hur arbetar jag med min egen utveckling?
  • Hur hanterar jag förändringar?

Thomas Lundqvist är i grunden civilekonom från Stockholm Universitet med ett intresse för mänskligt beteende och i synnerhet i samband med förändringar. Thomas har över 15 års egen erfarenhet som ledare. Idag är arbetar Thomas som författare och är expert på ledarskap.

Han är en av Sverige bäst säljande ledarskapsförfattare med över 50 000 sålda böcker. Han har nominerats som årets chef samt en av hans böcker har nominerats till årets ledarskapsbok.

Kontakta oss så berättar vi mer om Thomas Lundqvist!

Det är ett av de bästa, roligaste och nyttigaste föredrag jag varit på! Jag förstår nu hur jag ska göra för att skapa hållbara förändringar på jobbet.

Är föreläsaren tillgänglig?