Sofia Thunberg

Föreläser om: Robotikutveckling, AI, digitalisering, framtidsspaning, människa-teknik interaktion, Internet of Things

Sofias föreläsningsrubriker:
- Robotar, vän eller fiende?
- Framtidens yrkesliv
- Roboten i vården

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Linköping

Framtidens arbetsplatser: Robotar, AI och digitalisering

Sofia Thunberg är specialiserad inom social robotik och arbetar med smarta-hemlösningar. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och i framtiden kommer vi leva sida vid sida med robotarna. Hur kan vi använda oss av digitaliseringens medel och vad finns det för teknik som kan skapa mening och skillnad för människor?

Sofia Thunberg är säker; robotar kommer att ta över många av de jobb som människor utför idag. Yrken som kräver empati är de som står längst ifrån att bli robotiserade, men det hindrar inte att det redan finns robotar som fungerar som till exempel psykologer.

Sociala robotar påverkar oss människor mer och mer i vår vardag och redan idag finns det robotar i våra hemmiljöer och ute i arbetslivet. I framtiden kommer vi se robotar kanske både som en familjemedlem på samma sätt som vi ser på våra husdjur, men även som en arbetskamrat eller chef.

I sina föreläsningar berör Sofia de utmaningar vi står inför när det gäller teknikutvecklingen. Vad krävs för att öka tryggheten för att kunna interagera med robotar i samhället?

En annan utmaning är att utveckla robotar så att de passar människor vad gäller utseende, beteende och upplevd intelligens. Var går gränsen för vad vi vill och kan uppnå med tekniken? Varför vill man skapa robotar som ser ut och beter sig som människor? Kommer robot och människa kunna mötas och vad skulle det kunna innebära för arbetslivet?

Kontakta oss så berättar vi mer om Sofia Thunberg!
Är föreläsaren tillgänglig?