Sofi Tegsveden Deveaux

Föreläser om: Svenskhet, svensk kultur, integration, inkludering, mångfald, interkulturell kommunikation, språk

Sofis föreläsningsrubriker:
- Vad är typiskt för en svensk arbetsplats i ett interkulturellt perspektiv?
- Den svenska självständigheten: Hur nationella värderingar speglas vardagen
- Hur är det egentligen att lära sig svenska som vuxen?
- How to navigate the Swedish workplace
- Swedish autonomy and how national values are reflected in everyday practice

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Svensk kultur i ett interkulturellt perspektiv

Sofi Tegsveden Deveaux arbetar sedan 2008 med att hjälpa utlandsfödda akademiker att lyckas i det svenska arbetslivet, genom utbildningar i både språk och kultur. Hon bodde själv i Storbritannien i sju år och är nu gift med en fransman. Hennes ämneskompetens och personliga erfarenheter blandat med autentiska exempel från sitt internationella kontaktnät ger nya infallsvinklar i det vi gärna tar givet, ofta med mycket humor.

Svenskar har ofta dålig kulturell självinsikt, menar Sofi. Vi har svårt att sätta oss in i hur det vi upplever som självklart kan vara näst intill omöjligt att lista ut för den som kommer från en annan kulturell bakgrund. Vi ser oss ibland som befriade från kulturellt bagage och tror att ett sådant endast tar sig uttryck i högtider och traditioner som midsommar, lucia eller kräftskiva. I yrkeslivet kommer man dock inte så långt genom att äta sill och sjunga snapsvisor.

Istället fokuserar Sofi på hur vi svenskar kommunicerar, samarbetar och visar vår välvilja och ambition -- enligt oskrivna sociala koder. Hon hävdar att många av de missförstånd och konfliktsituationer som lätt uppstår i kulturella miljöer ofta beror på outtalade förväntningar -- från båda hållen. Hon visar också på att många kulturella egenheter är rent praktiska, och ofta finns det enkla svar på svåra frågor.

Böcker

Sofi är aktuell med flera böcker, bland annat Working in Sweden: The A-Z Guide som är en lättillgänglig och underhållande guidebok för utlandsfödda yrkespersoner som är nya i svenskt arbetsliv. Hon har även skrivit Handbok i välkomnande svenska: Prata med dina utländska kollegor som vänder sig till svenska arbetsgivare med utlandsfödda kollegor eller praktikanter som ännu inte pratar så mycket svenska. Hennes råd och tips är verklighetsförankrade och kräver inga förkunskaper i språk eller kultur.

Kontakta oss så berättar vi mer om Sofi Tegsveden Deveaux !

Sofi har konkret och relevant erfarenhet av de utmaningar och anpassningar man tvingas gå igenom som “expat”. Hon lyfter fram de viktigaste budskapen med berättelser och anekdoter som hon berättar med stor klarhet och stor entusiasm.

Johanne Spjut, Senior intercultural management consultant Lanneberg Baxelius

Sofi Tegsveden Deveaux höll i en föreläsning om kulturell självinsikt i arbetsmiljöer och delade med sig av verktyg för att skapa bättre förutsättningar för interkulturell kommunikation. Jag är helt och hållet imponerad av hennes kunskaper i ämnet och hennes förmåga att berätta. Trots en mycket blandad publik av både svenska och utländska forskare, lyckades hon engagera alla under hela föreläsningen. Förutom att vara en utmärkt talare väcker Sofi även personligt engagemang och ett intresse för att lära sig mer om ämnet.

Alejandro Lopez, Forskaringenjör, Uppsala universitet

Sofi held a great lecture on intercultural communication at Karlstad University. We are a diverse group of PhD students with many different cultural backgrounds and she managed to cater to all of us. Sofi really clarified what Swedish culture includes and how it is constructed. Her personal experience of having lived abroad for some years added a reflective point of view. All in all, I can highly recommend Sofi.

Reinhard Anton Handler, President of Graduate Student Association Karlstad University
Är föreläsaren tillgänglig?