Effektivitet

Micke Darmell

2023-03-22T17:06:15+01:00

Micke Darmells föreläsningar vänder sig till er som vill ha inspiration och konkreta verktyg för att era möten och arbetssätt skall få en större effekt samtidigt som ni frigör tid. Återkommande feedback på hans föreläsningar från deltagarna är att de blev startskottet för en förbättringsprocess.

Klas Hallberg

2022-12-21T11:31:53+01:00

Klas Hallbergs föreläsningar präglas av att de bygger till stor del på berättelser och metaforer och att de alltid pendlar mellan humor och allvar. Just pendeln mellan humor och allvar är signifikant för Klas sätt att kommunicera. Han berör ämnen som attityder, bemötande och effektivitet.

Ingrid Hegg

2022-12-01T14:00:06+01:00

Ingrid Hegg är en uppskattad och efterfrågad effektivitetskonsult och föreläsare. I hennes inspirationsföreläsning "Få mer gjort utan att arbeta mer" får du insikter om hjärnans behov av struktur i det ökande informationsflödet och hur du kan hantera det på ett effektivt sätt.