Morgan Alling

Föreläser om: Konflikthantering, mobbning, kommunikation, ledarskap

Morgans föreläsningsrubriker:
- Förebygga mobbning i skolan
- Förebygga mobbning på sin arbetsplats
- Konsten att hantera besvärliga människor
- Bli vän med sin historia

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Konsten att hantera besvärliga människor

Morgan Alling är en av Sveriges mest eftertraktade och populära föreläsare inom konflikthantering och konsten att hantera besvärliga människor. Med humor och värme blandar han sina egna livserfarenheter med den senaste forskningen inom beteendevetenskap.

Morgan kombinerar psykologi och praktiska råd om hur man kan vända negativa mönster och strukturer, både på arbetsplatsen, i hemmet eller inom sig själv. Han har tre olika föreläsningar med samma grundtematik; att hantera konflikter. Antingen på arbetet, i skolan eller inom sig själv. Med sitt liv som utgångspunkt föreläser Morgan om hur man kan förändra.

Morgans tre olika föreläsningsteman:

Mobbning

Mobbning är ett av våra största samhällsproblem. Mobbning har inte en skepnad utan varierar och förändras. Den senaste forskningen blandas med Morgans egna erfarenheter utifrån hans mission om nolltolerans mot kränkande handlingar i skolan och arbetet. Varifrån kommer mobbning, hur ser det ut, men framförallt; Vad kan man göra åt det? Två olika föreläsningar; hur man kan förebygga mobbning i skolan, och hur man kan förebygga mobbning på sin arbetsplats.

Besvärliga människor

Morgan föreläser om konsten att hantera besvärliga människor. Psykologi blandas med praktiska och konkreta råd. Med humor och värme blandas den senaste forskningen inom beteendevetenskap med Morgans personliga klokskap om hur man på ett handfast sätt kan få en bättre arbetsmiljö eller livskvalitet i sitt egna liv. Morgan tar upp konflikter kopplat till ledarskap och kommunikation.

Negativa erfarenheter

Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgans resa från barnhemsbarn till en älskad artist har varit lång och brokig. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer man aldrig ifrån, men man kan bli vän med sin historia.

Morgan är också författare till den skönlitterära biografin ”Kriget är slut” där berättar han om sin resa genom livets första 20 år. Både glädje, sorg, smärta och hur han till slut fann teatern, träffade rätt vuxna och rätt vänner.

Morgan tar även uppdrag som moderator.

Kontakta oss så berättar vi mer om Morgan Alling!
Är föreläsaren tillgänglig?