John Steinberg

Föreläser om: Ledarskap, kommunikation, pedagogik, skolutveckling, värderingar

Johns föreläsningsrubriker:
- Hitta styrkorna - på tre minuter.
- 50 namn på en kvart
- Ledarskap i klassrummet

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm (Sigtuna)

Lärande, ledarskap & positiv kommunikation

"Pedagogdoktorn" John Steinberg, är en mångsidig beteendevetare som arbetar som föreläsare och konsult inom skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. John har arbetat som universitetslektor och rektor. Han utsågs till Sveriges första Anti-Jante av Kairos Future och har fått pris som Årets Eldsjäl av Swedish Learning Awards.

John är fil. dr i pedagogik och författare till 50 böcker om ledarskap, kommunikation, pedagogik, skolutveckling och värderingsutveckling, bl. a. Humanistiskt ledarskap, Lärarskicklighet, Positiv påverkan, Hitta styrkorna, Befria lärarna.

På tre minuter hittar John dina styrkor. På en kvart kan han lära dig hur du lär dig 50 namn utantill.

Det som gör John unik är hans interaktivitet med publiken. Han älskar stora grupper och att ta fram frivilliga på scenen för att göra korta "live" intervjuer. Han vill demonstrera hur enkelt det är att komma fram till människors drivkrafter, styrkor och motivation bara man ställer de rätta frågorna.

John blandar korta genomgångar med demonstrationer, parsamtal och storgruppsdiskussioner. Variation, humor, allvar och goda principer kännetecknar hans föreläsarstil. Johns livstema är "empowerment" – och allt han skriver, talar om och gör har som syfte att hjälpa människor förstå att de kan påverka sin arbetssituation och sin livssituation. Han har ett starkt intresse för frågor kring lärande, ledarskap och positiv kommunikation.

Aktuella föreläsningsteman för näringslivet och offentlig förvaltning:

  • Hitta styrkorna – på tre minuter
  • 50 namn på en kvart – om vuxenpedagogik och lärande
  • Voffor då då? En interaktiv Rumpnisseföreläsning för att söka tillbaka till organisationens rötter och syfte. Varför gör vi det vi gör och vart är vi på väg? Live intervjuer och tillspetsade diskussioner i workshopformat.

Aktuella föreläsningsteman för skolan:

  • Ledarskap i klassrummet. Från oro till fokus och tydlighet samt om undervisningskvalitet.
  • Värdegrundsarbete som fungerar. Om beteendebaserade värdegrundsutveckling.
  • Hitta elevernas styrkor och hur man gör en Styrkestjärna.
  • Jag hjälper dig. Du hjälper mig. Om pedagogisk handledning och kollegial coachning.
  • Befria lärarna och sök dig Tillbaka till hjärtat. Om skolpolitik som påverkar undervisningskvalitet.
Kontakta oss så berättar vi mer om John Steinberg!
Är föreläsaren tillgänglig?