Jan Gunnarsson

Föreläser om: Bemötande, värdskap, ledarskap, service, kommunikation

Jans föreläsningsrubriker:
- Det goda värdskapet
- Det levande värdskapet
- Medkänslans värdskap
- Leda som värd

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Bemötande, värdskap och kommunikation

Jan Gunnarsson hjälper ledare och medarbetare att utveckla inkluderande, öppna och välkomnande verksamheter och platser. Som författare till åtta böcker inom värdskap, bemötande, service, samverkan och ledarskap är Jan en av landets mest anlitade föreläsare och har inspirerat sin publik vid över 1 800 tillfällen i Sverige och internationellt. Efter mångårigt boende i England och USA skriver och talar Jan engelska flytande.

Jan är utbildad som lärare i medkänsla vid Stanford University i USA och har gått utbildningsprogram i personligt ledarskap på Harvard Business School. Som kontrast har han även varit på retreater och dessutom har Jan läst 500 böcker om att vara människa och ledare, för att ständigt utveckla sig själv och sitt ämne.

Med sin 30-åriga egna erfarenhet från bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter.

Hans föreläsningar är:

Utvecklande - Ger nya perspektiv och insikter.
Underbyggda - Utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Underhållande - Glädje och humor med glimten i ögat.
Uppmuntrande - Skapar stolthet över den man är och det man gör.
Uthålliga - Tankarna sitter kvar och kan omsättas i handling.

Kontakta oss så berättar vi mer om Jan Gunnarsson!
Är föreläsaren tillgänglig?