Henrik Pettersson

Föreläser om: Resultat, mål, motivation, engagemang

Henriks föreläsningsrubriker:
- Bättre och starkare resultat
- Tillsammans skapar vi resultat

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Bättre och starkare resultat

Henrik Pettersson föreläser om hur vi kan öka engagemanget och hitta sätt att skapa de bästa resultaten. På ett inspirerande sätt tar Henrik med oss på en resa där individens inre drivkrafter blir kärnan i allt vi gör.

Henrik Petterssons föreläsningar bidrar till att stärka organisationers fokus på att skapa hållbara resultat över tid. Han har under snart 10 års tid föreläst och utbildat 1000-tals människor på temat “Det är alltid action som skiljer människor åt”.

Henrik ger deltagarna de bästa tipsen och verktygen för att nå starka resultat. Han bidrar alltid med glödande engagemang, vilket löper som en röd tråd genom hans föreläsningar. Det kan handla om inspirationsdagar, kickoffer, kompetensutveckling och resultatförbättringar.

Föreläsningarna inspirerar till att vilja ändra beteenden mot en mer önskvärd riktning, både för individen och organisationen.

Energi, Vilja och Handling

Henriks arbetssätt är att involvera åhörarna att tänka till och diskutera sinsemellan. Ledorden energi, vilja och handling beskriver honom som utbildare.

Han anpassar föreläsningarna till kundens önskemål för att få det absolut bästa resultatet på sikt.

Kontakta oss så berättar vi mer om Henrik Pettersson!

"Henrik fick på ett intresseväckande och engagerat sätt med sig hela vår säljgrupp på en workshop utöver det vanliga. Henriks sätt att berätta självupplevda historier & delge sin kunskap som alla kunde relatera till gav extra förtroende i gruppen."

Rakel Lilja, VD, Ryska posten rekrytering & bemanning AB

"Henrik svarade gott upp mot våra höga förväntningar och inspirerade oss att hålla vår höga ambitionsnivå.

Vi vill ge våra bästa rekommendationer!"

Stefan Högkvist
Är föreläsaren tillgänglig?