Fredrik Ullén

Föreläser om: Flow, kreativitet, välbefinnande, hjärnan, musik

Fredriks föreläsningsrubriker:
- När vi fungerar som bäst: om flow, framgång och hållbart engagemang
- Den musicerande hjärnan

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

När vi fungerar som bäst

Fredrik Ullén föreläser om det psykologiska tillståndet flow, och hur det hänger ihop med både engagemang, kreativitet och välbefinnande. Med utgångspunkt från sin egen världsledande forskning vid Karolinska Institutet berättar Fredrik på ett lättfattligt och engagerande sätt om hur flow och inre motivation kan få oss att både prestera på topp och må bra.

Fredrik Ullén är hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är dessutom internationellt känd klassisk pianist med en stor mängd prisbelönta CD-inspelningar. Hans forskargrupp studerar inlärning, expertis och kreativitet, och försöker förstå hur vi kan bli riktigt bra inom ett område genom engagemang och långsiktig träning. Ett speciellt intresse är det psykologiska flowtillståndet och dess betydelse för både motivation och välbefinnande.

Fredrik har stor erfarenhet av populärvetenskapliga föreläsningar för olika publiker och branscher, inom både företag, utbildningsvärlden och kulturlivet. Han utgår alltid från den senaste forskningen och anpassar föreläsningen till målgruppen.

I sin föreläsning berättar han om flow, hur vi kan hitta detta tillstånd, och hur det kan ge oss mer motivation, produktivitet och kreativitet samtidigt som vi också mår bättre psykologiskt.

Fredrik kombinerar gärna en föreläsning med en efterföljande workshop, för att i dialog med deltagarna diskutera hur forskningen kan omsättas praktiskt för att förbättra både resultat och psykologiskt välbefinnande i just den verksamhet åhörarna är engagerade i.

Om det finns ett piano tillgängligt kombinerar Fredrik gärna föreläsningen med att spela! Han föreläser också mycket gärna om den spännande forskning som finns på musik och hjärnan, både från hans eget forskarlag och från andra ledande laboratorier i världen.

Foto: Sara Appelgren

Kontakta oss så berättar vi mer om Fredrik Ullén!
Är föreläsaren tillgänglig?