Det finns föreläsare i alla prisklasser. Priset avgörs i första hand av föreläsaren kompetens och popularitet. Andra faktorer som kan påverka arvodet är föreläsningens omfattning, storlek på grupp, förberedelsetid, språk samt restid.

Kontakta oss så hittar vi en professionell och kvalitetssäkrad föreläsare som matchar era behov och budget. Klicka här för att komma till Kontaktsidan