Det händer ibland att en föreläsare blir sjuk eller får transportproblem på grund av väder, strejk eller andra oförutsedda händelser. Då erbjuder vi en likvärdig ersättare för ert evenemang. Detta ger er som kund en trygghet.