Eva Hamilton

Föreläser om: Förändringsarbete, ledarskap

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator och föreläsare

Eva Hamilton är en erfaren moderator, samtalsledare och talare. Hon har givit hundratals föreläsningar om förändringar i organisationer och om att leda företag i offentlighetens strålkastarsken under tider av genomgripande förändring. 

Eva är journalisten, programledaren och utrikeskorrespondenten som 2006 blev VD för Sveriges Television. Hon lyckades vända mediaföretagets sluttande trend och när hon slutade 2014 var SVT ledande såväl publikt som digitalt.

År 2009 utsågs Eva Hamilton till Årets ledare och 2011 till Årets förändringsledare. Eva är hedersdoktor vid Mittuniversitetet och har tilldelats Konungens medalj för sina insatser för svensk media.

Idag arbetar Eva som ordförande för Film och TV-producenterna och produktionsbolaget Nexiko. Hon är ledamot i LKABs, Fortums, IVAs och Stockmanns styrelser.

Förutom att ta uppdrag som moderator och föreläsare, kan Eva också bistå i utbildningar i styrelsearbete.

Foto: SVT

Kontakta oss så berättar vi mer om Eva Hamilton!
Är moderatorn tillgänglig?