Donnie Lygonis

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator och föreläsare

Med sin breda kunskap och erfarenhet är Donnie Lygonis en uppskattad och drivande moderator. Han har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling i en mängd olika branscher, har sin grund i ledarskap och organisationsutveckling spetsat med innovation och framåtriktat tänkande.

Ämnen som ligger Donnie Lygonis varmt om hjärtat är just innovation, digitalisering, hälso- och sjukvård samt alla möjliga tekniska framsteg då han till vardags arbetar på KTH Innovation där han befinner sig i teknikutvecklingens epicentrum. Donnie är också en mycket uppskattad föreläsare, läs mer om hans föreläsningar här.

De senaste tre åren har han bland annat modererat Digitala Hälsodagarna på Stockholmsmässan, och har dessutom stor erfarenhet av arrangera och leda TEDx event, med 8 event genomförda hittills.

Han är nyligen hemkommen från Silicon Valley där han tillbringade 11 månader som första person i Vinnovas Fellowship-program för att stötta svenska startups på Nordic Innovation House i Palo Alto.

Donnie är tvåspråkig och modererar både på svenska och engelska (som är hans modersmål).

Kontakta oss så berättar vi mer om Donnie Lygonis!

"Vi hade glädjen att få lyssna till Donnies inspirerande föredrag på temat ’Second Wave Innovation’. Donnie gav en intressant historisk tillbakablick på innovation inom större företag, gjorde extremt precisa observationer av dagens verklighet samt gav konkreta råd kring vad vi bör göra för att hålla uppe tempot i de snabba förändringar som sker idag med nya företag som dyker upp.

Donnie är väldigt engagerad i sitt område och är en mycket inspirerande talare med stor portion humor!

Vårt ledningsteam var väldigt nöjda och glada över denna inspirationssession och fick en hel del att tänka kring vår befintliga situation."

Lena Waller, Innovation manager, Santander Bank
Är moderatorn tillgänglig?