Christer Sturmark

Föreläser om: Vad är kunskap, vad bör man tro på, värderingar, beslut, ledarskap, AI

Christers föreläsningsrubriker:
- Konsten att tänka klart
- AI: idéhistoria och framtid

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Kritiskt och konstruktivt tänkande

Christer Sturmark föreläser om behovet av en ny upplysningstid. Han är författare, föreläsare och samhällsdebattör. Christers föreläsningar inspirerar till utveckling på individ-, grupp och organisationsnivå.

Christer Sturmark föreläser om hur vi ska kunna stärka förmågan att genomskåda orimliga påståenden och vässa vårt eget resonemang. I dagens samhälle med filterbubblor och fake news är det mer aktuellt än någonsin. Christer konkretiserar relevanta frågeställningar genom exempel och tanke­experiment.

I sina föreläsningar förmedlar Christer ett starkt förtroende för människans kapacitet, samtidigt som han vågar ifrågasätta allmänna föreställningar. Han ger oss verktyg att tänka och resonera mer klarsynt och konstruktivt. Effekterna blir en tydligare kommunikation och ett bättre samarbete.

Med sin unika kombination som framgångsrik IT-entreprenör och sin skicklighet att kunna utmana tanken på filosofiskt vis, föreläser Christer även om AI. Han ger oss kunskap om vad artificiell intelligens är och resonerar kring hur vi ska förhålla oss till AI. Vilka blir konsekvenserna för oss människor? Och i de organisationer vi verkar i?

Christer arbetar som förlagschef på Fri Tanke förlag som ger ut litteratur i upplysningstraditionens anda. Vid sidan om sitt förlagsarbete är han också chefredaktör för Sans magasin. När Christer får tid över skriver han också egna böcker. Hans senaste bok kom ut 2015 och heter Upplysning i det 21:a århundradet.

Christer leder även interaktiva workshops på temat "Tankeverktyg för ledarskapet". Han är också en vass moderator och samtalsledare, läs mer här.

Foto: Peter Knutson

Kontakta oss så berättar vi mer om Christer Sturmark!

"En ytterst stimulerande bok för den som vill få underlag för eget tänkande om de stora livsfrågorna."

Bengt Westerberg, f.d. partiledare och vice statsminister
Är föreläsaren tillgänglig?