Christer Sturmark

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator, samtalsledare, föreläsare

Christer Sturmark är den självklara moderatorn och samtalsledaren vid konferenser med teman som forskning, vetenskap och aktuella samhällsfrågor.

Med sin unika kombination som framgångsrik IT-entreprenör och sin förmåga att kunna utmana tanken på filosofiskt vis ställer Christer kompletterande och fördjupande frågor som engagerar föreläsarna och publiken.

Christer är trygg och van att leda konferenser, debatter, samtal och expertpaneler. Han är engagerad i att inspirera till ökad medvetenheten om vad som sker i vår värld idag och öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Vilket han också själv föreläser om, läs mer om Christer som föreläsare.

Vi har sett Christer leda bland annat ”Pi-samtalen" som är en serie vetenskapliga talk-shows, och som sänts på UR Samtiden.

Christer arbetar som förlagschef på Fri Tanke förlag som ger ut litteratur i upplysningstraditionens anda. Vid sidan om sitt förlagsarbete är han också chefredaktör för Sans magasin. När Christer får tid över skriver han också egna böcker. Hans senaste bok kom ut 2015 och heter Upplysning i det 21:a århundradet.

Kontakta oss så berättar vi mer om Christer Sturmark!

"En ytterst stimulerande bok för den som vill få underlag för eget tänkande om de stora livsfrågorna."

Bengt Westerberg, f.d. partiledare och vice statsminister
Är moderatorn tillgänglig?