Charlotte Signahl

Föreläser om: Mångfald, jämställdhet, motivation

Exempel på Charlottes föreläsningsrubriker:
- Måste jag älska varenda jävel?
- Mångfald, besvärligt härligt?!
- Motivation på några minuter, går det?

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Mångfald, jämställdhet & motivation

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge deltagarna inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite mer energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen.

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Hon är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Charlotte har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Kors rörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang.

Charlotte möter, ser och sträcker ut en hand till slags människor. Till de som precis har kommit till Sverige, till de som levt hela sina liv här men som slåss mot missbruk eller ensamhet, till de som hamnar i kläm med myndigheter, till de som behöver någon att luta sig mot, till de som behöver hjälp att ta sig ur relationer och sammanhang som är farliga och våldsamma.

Denna urkraft som är Charlottes signum att se varje människa och möta henne där hon är utan att döma gör Charlotte till en unik inspiration och motivationsföreläsare. Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt.

Charlotte kundanpassar gärna föreläsningarnas innehåll och titel utifrån sina ämnen i samråd med kunden. Här är några av hennes mest populära föreläsningar:

 • Motivation på några minuter - går det?
  En föreläsning som utgår från aktuell forskning kring motivation och som gärna kombineras med workshop.
 • Måste jag älska varenda jävel?
  En föreläsning om samarbete och värderingar.
 • Mångfald besvärligt härligt?!
  En föreläsning om mänskligt beteende, normer och diskriminering.
 • Måste orka tala om det sunkiga
  En föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation.

Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse.

Charlotte Signahl är även utbildad meditationslärare och handledare i ACT. ACT är en förkortning för Acceptance and Commitment and Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Det är en terapiform men kan även användas inom till exempel arbetslivet som förebyggande åtgärd av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang.

Charlotte tar även uppdrag som moderator, debatt- och samtalsledare, läs mer här.

Kontakta oss så berättar vi mer om Charlotte Signahl!

"Hej Charlotte,

och tack för en jättebra föreläsning med många aha-upplevelser och dessutom presenterat på ett underhållande sätt. Jag har fått många positiva reaktioner från åhörargruppen och samtliga har varit nöjda, ja nästan euforiska:) man refererar till dig som den stora "behållningen" av programmet för dagen.

Det har gett mersmak och jag har rekommenderat dig till lite olika personer som arrangerar föreläsningar. Och jag tänker att speciellt för oss i Boden med en av landets största flyktingförläggningar i förhållande till invånarantal så är ditt budskap nåt för oss att ta på allvar."

Christine Damström, Kvalitetsledare, Individ- och familjeomsorgen Bodens kommun
Är föreläsaren tillgänglig?