Tony Fagerdahl

Föreläser om: Hälsa, kost, friskvård, livsstil, prestation

Tonys föreläsningsrubriker:
- Simply feeling good
- Fokus på hälsa
- Mer energi & arbetsglädje

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Mer energi & arbetsglädje

Tony Fagerdahl föreläser om hur vi kan skapa och behålla jämn energi som leder till ökad arbetsglädje, engagemang och bättre resultat. Tony är en inspirerande föreläsare och bjuder på nya insikter, förklaringsmodeller och kunskap om hälsa och hur vi kan öka vår prestation.

Hur kommer det sig att så många är stressade när utvecklingen och tekniken egentligen förbättrat våra livsvillkor? Forskare vet varför. Svaret ligger i den moderna livsstilen.

Ofta söker vi genvägar till hur vi kan lösa problemen och effekterna blir ofta ännu mer stress och olämpliga dieter. Tony menar att media ofta förvirrar oss och idag är det få som är säkra på vilken mat och typ av motion som är bra för kroppen.

Tony föreläser om hur vi med hjälp av kosten och optimerad träning kan öka vår energi och må bättre. I hans inspirerande föreläsningar får vi insikter om kostens betydelse för prestation och resultat. På ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt förklarar han hur kroppen fungerar och hur den påverkas av olika kost och fysisk aktivitet.

Föreläsningarna anpassas alltid utifrån de behov som företaget har så att personalen kan relatera till sig själva. Kunskap är viktigt för att kunna förändra ett beteende. När vi vet vad som bör göras och varför vi bör göra det har grunden lagts till en bestående förändring och därmed förbättrad hälsa.

Tony Fagerdahl är utbildad inom näringslära, träningslära och sälj och har bland annat arbetat med företagshälsovård, elitidrottare, idrottsföreningar, skolor, diabetikerförbundet, sjukvården med anorexia och ADHD samt utbildat läkare och sjuksköterskor i livsstilsrelaterade frågor.

Tony Fagerdahl har i över två decennier arbetat med elitidrottare och människor som vill förändra sin livsstil och han vet vad som fungerar och som ger resultat.

Kontakta oss så berättar vi mer om Tony Fagerdahl!

Vi har under flera år anlitat Tony Fagerdahl som föreläsare om kostens betydelse för hälsa och prestation. Vi har fått konkreta råd och tips, som är lätta att ta till sig. Nu vet vi hur vanlig mat gör oss starkare och piggare. Jag rekommenderar alla att lyssna på Tonys budskap om kost- och hälsa. Du får effekt direkt.

Mattias Magnell, Skanska Ledarutveckling
Är föreläsaren tillgänglig?