Susanne Pettersson

Föreläser om: Mål, motivation, drivkrafter, hantera motgång, framgång, teamutveckling, presentationsteknik

Susannes föreläsningsrubriker:
- Presentera och briljera
- Ta fram kraften inom dig
- Ta fram kraften i teamet

Språk: Svenska

Hemort: Ulricehamn

Förändringar och teamutveckling

Susanne Pettersson är en mycket efterfrågad och hyllad föreläsare, samt en av Skandinaviens ledande konsulter inom förändringsarbete. Hon har 25 års erfarenhet av att utveckla individer, team och organisationer till framgång, kraft och balans.

Susanne agerar som föreläsare, coach och konsult inom näringslivet, offentliga sektorn och idrotten. Hon är även verksam som idrottspsykologisk rådgivare för Svenska elitidrottare och deras ledare.

Susanne är specialtränad att känna igen vilka faktorer som leder till framgång oavsett bransch och systemnivå. Hon leder sedan individer, team och organisationer till bestående förändringar!

Susanne är författare till succé­böckerna ”Leda med förtroende”, “Ta fram kraften inom dig”, “Bryt ihop och kom igen” och “Dra åt samma håll”. Under hösten 2016 kom Susanne ut med sin nya bok “Presentera och Briljera”.

Kontakta oss så berättar vi mer om Susanne Pettersson!
Är föreläsaren tillgänglig?