Sanna Nyberg

Föreläser om: Kvalitet, förändring, Six Sigma, Lean

Sannas föreläsningsrubriker:
- Lyckas med kvalitetsarbetet
- Framgångsrika förändringar

Språk: Svenska

Hemort: Leksand

Framgångsrika förändringar

Sanna Nyberg föreläser om hur vi kan lyckas bättre med kvalitets- och förändringsarbete. Hon är civilingenjör med inriktning på verksamhetsutveckling. Hon har även en pedagogisk utbildning genom sin lärarexamen från Lärarhögskolan.

Sanna Nybergs CV slutar inte med sina dubbla examen som civilingenjör och lärare, utan hon är också utbildad Master Black Belt enligt Six Sigma, Lean, och kvalitetsarbete. Hon har även varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Vad är egentligen kvalitet? Kvalitet kan definieras som en produkt eller tjänst som uppfyller en kunds förväntningar och behov. Det är ytterst kundens upplevelser som avgör hur bra eller dåligt någonting är. Det är även på detta sätt som man kan avgöra  om ett förbättringsprojekt är framgångsrikt.

Att synen på kvalitet ses som en alltmer strategisk fråga har stor betydelse för organisationer idag. Det innebär att en helt annan kompetens krävs hos dem som arbetar med kvalitet. Begreppet kvalitetsarbete har vidgats och kan omsluta såväl tekniska frågor som ledningsfrågor. Det har gått från att syssla med felkvoter till att arbeta med kundtillfredsställelse.

Sanna slår ett slag för vikten av att förankra synen och kunskapen om kvalitet och förbättringsarbete för ledare och medarbetare på alla nivåer i organisationerna. Som utbildare och konsult har Sanna utvecklat och bedrivit utbildningar inom ständiga förbättringar, Six Sigma och Lean.

Kontakta oss så berättar vi mer om Sanna Nyberg!
Är föreläsaren tillgänglig?