Six Sigma

Sanna Nyberg

2022-12-05T19:48:26+01:00

Sanna Nyberg föreläser om hur vi kan lyckas bättre med kvalitets- och förändringsarbete. Hon är civilingenjör med inriktning på verksamhetsutveckling. Som utbildare och konsult har Sanna utvecklat och bedrivit utbildningar inom ständiga förbättringar, Six Sigma och Lean.

Till toppen