Samverkan

Christer Olsson

2022-12-21T11:33:07+01:00

Christer Olsson är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Hans ambition är att så tankefrön och att deltagarna oftare ska gå från att veta till att göra. Hans goda råd är inte bara användbara för chefer och ledare utan för människor på alla arbetsplatser och situationer i livet.

Till toppen