Retorik

Paul Ronge

2022-12-05T10:32:06+01:00

Paul Ronge är en av Sveriges mest anlitade PR-konsulter när det gäller medieträning och krishantering. Han är ofta den konsult som svenska medier oftast vänder sig till för att få kommentarer till aktuella kriser och skandaler. Paul har även skrivit boken "Sociala medier: en halv sekund från ord till handling".

Michel Riddez

2022-12-03T15:43:16+01:00

Michel Riddezs föreläsningar om presentationsteknik och retorik vänder sig till alla som arbetar med kommunikation. Som skådespelare utgår han från konsten, scenen och filmen och lär ut hur man håller belysande, underhållande och inspirerande presentationer som känslomässigt berör.

Barbro Fällman

2023-03-22T16:25:36+01:00

Barbro Fällman är inte bara metodiklektor, språkforskare och författare utan även en av Sveriges mest kända retoriker. På ett underhållande sätt lär hon oss hur vi med retoriska kunskaper når dit vi vill med vår kommunikation. Barbro anlitas ofta av radio och TV för att analysera till exempel politiker.