Mindfulness

Sofia Lilja

2023-03-22T17:16:11+01:00

Sofia Lilja föreläser om hur vi med konkreta verktyg kan återerövra vår kraft. I sina inspirerande föreläsningar väver hon in övningar och moment som publiken direkt får praktisera. Övningarna tydliggör Sofias budskap och ger deltagarna en djupare förståelse av deras egna upplevelser.

Ola Schenström

2022-12-04T10:52:51+01:00

Ola Schenström är läkaren som föreläser med värme, omtanke och humor om hur mindfulness verkar för bättre arbetsklimat. Det går inte att förstå mindfulness genom att bara läsa eller prata om det, man måste prova. Föreläsningen innehåller därför övningar så att du själv får prova på.