Lean

Dag Lotsander

2022-11-29T14:30:35+01:00

Dag Lotsander föreläser om Lean och hur organisationer når resultat genom att alla i teamen utvecklas mot ett mer medarbetarorienterat förhållningssätt. Han ger deltagarna inblick i bakgrunden till Lean, och de fallgropar ni behöver undvika vid införande av förändringsarbetet.

Sanna Nyberg

2022-12-05T19:48:26+01:00

Sanna Nyberg föreläser om hur vi kan lyckas bättre med kvalitets- och förändringsarbete. Hon är civilingenjör med inriktning på verksamhetsutveckling. Som utbildare och konsult har Sanna utvecklat och bedrivit utbildningar inom ständiga förbättringar, Six Sigma och Lean.

Till toppen