Kvalitet

Sanna Nyberg

2022-12-05T19:48:26+01:00

Sanna Nyberg föreläser om hur vi kan lyckas bättre med kvalitets- och förändringsarbete. Hon är civilingenjör med inriktning på verksamhetsutveckling. Som utbildare och konsult har Sanna utvecklat och bedrivit utbildningar inom ständiga förbättringar, Six Sigma och Lean.

Claes Östman

2022-11-29T12:42:48+01:00

Claes Östman är expert inom verksamhetsutveckling och projektledning när det gäller komplexa frågeställningar i mellanstora och globala företag och organisationer. Han drivs av lusten att skapa skillnad. Det är först när man ger sig tid att fundera på orsakerna som man kan lösa problemen, säger Claes.

Till toppen