IT

Stefan Fölster

2022-12-05T21:25:24+01:00

Stefan Fölster föreläser om innovationer, digitalisering och samhällsutveckling. Hans föreläsningar bjuder på hisnande exempel på fantastiska möjligheter och viktiga frågeställningar i en ny tid. Inte minst betydelsen av digitalisering för samhället som han ofta håller föredrag om.

Mikael Wiberg

2023-03-22T16:08:59+01:00

Som professor har Mikael Wiberg fördjupat sig inom digitalisering och innovationer, och han har kunskaper om hur våra vardagsliv vävs samman med vår teknikanvändning. Som talare inspirerar Mikael till att förstå vår digitala samtid, och hur vi kan bereda oss för kommande teknikskiften i vårt samhälle.

Mats Lewan

2023-03-22T17:03:56+01:00

Mats Lewan föreläser om de verkliga drivkrafterna bakom digitaliseringen, och vad den innebär för oss alla och vårt samhälle. Hans föreläsningar skapar konkret affärsnytta genom att ge deltagarna en bättre förståelse för framtiden så att de kan ta vara på möjligheterna och hantera utmaningarna.

Bo Dahlbom

2023-03-22T16:26:19+01:00

Bo Dahlbom arbetar som IT-professor och vill entusiasmera för framtiden genom att beskriva den spännande utveckling som tekniken innebär. Han har en förmåga att sätta fingret på de utmaningar vi står inför och inspirerar deltagarna att själva se hur framtidens arbetsplatser kan se ut.