Framtid

Alexander Bard

2022-11-30T08:13:54+01:00

Som föreläsare är Alexander Bard både provocerande och underhållande. Med engagerande iakttagelser, nya tolkningar och pedagogiskt språk bjuder Alexander Bard på en lika utmanande som inspirerande samtidsanalys och inblick i morgondagen inom områden som ekonomi och digitalisering.

Bo Dahlbom

2022-11-29T09:20:57+01:00

Bo Dahlbom arbetar som IT-professor och vill entusiasmera för framtiden genom att beskriva den spännande utveckling som tekniken innebär. Han har en fantastisk förmåga att sätta fingret på de utmaningar vi står inför och inspirerar deltagarna att själva se hur framtidens arbetsplatser kan se ut.

Claes Ceverin

2022-11-29T12:14:13+01:00

Claes är en talare som inspirerar och bjuder med sina åhörare på en spännande resa med konkreta tips kring hur man bör tänka och agera vid disruptiv förändring. Detta tillsammans med sina egna erfarenheter som förklarar de bakomliggande faktorerna till den stora förändring som nu sker inom mobilitet.

Claudia Olsson

2022-11-29T13:47:29+01:00

Claudia Olsson is speaker on exponential technologies, future trends, leadership and governance. Claudia’s speeches are deeply engaging as her insights come from her own hands-on experience, researching cutting-edge technologies in Asia, USA and her digitalization work in the Nordic countries.

Hannes Sjöblad

2022-12-01T10:27:31+01:00

Hannes Sjöblad föreläser om innovation, tekniktrender och biohacking. Han är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare och mediakommentator om biotech, det vill säga kroppsnära teknik, världen över. Han är också en biohackare som experimenterar med ny teknik på sig själv, så han talar av egen erfarenhet.

Jerker Lundberg

2022-12-01T14:52:03+01:00

Jerker Lundberg föreläser om hur digitaliseringen och andra megatrender förändrar stora delar av vårt samhälle i grunden. Han ger en inspirerande bild av vad som sker omkring oss och vad man kan göra som ledare för att möta ökade omvärldskrav och bli en vinnare i digitaliseringen. Kombinera gärna med workshop.

Johan Norberg

2022-12-01T15:51:15+01:00

Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker. Han är också en ofta anlitad föreläsare och talar bland annat om entreprenörskap, megatrender och globalisering. Johan har skrivit tjugo böcker om många olika områden – från global ekonomi till lyckoforskning.

Maria Strömme

2022-12-12T13:45:54+01:00

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Under många år har hon uppmärksammats för sin framgångsrika, tvärvetenskapliga forskning samt sin förmåga att hjälpa allmänheten att förstå nanoteknik. Marias entusiasm och optimism om vad tekniken kan ge oss är inspirerande.

Mats Lewan

2022-12-03T12:58:27+01:00

Mats Lewan föreläser om de verkliga drivkrafterna bakom digitaliseringen, och vad den innebär för oss alla. Hans föreläsningar skapar konkret affärsnytta genom att ge deltagarna en bättre förståelse för framtiden så att de kan ta vara på möjligheterna och hantera utmaningarna.

Till toppen