Per Lange

Föreläser om: Försäljning, kommunikation, motivation

Pers föreläsningsrubriker:
- Vi är alla säljare - oavsett titel!
- Vad har du på gång -