Patricia Diaz

Föreläser om: Pedagogik, digitala verktyg, digitalisering, flipped classroom

Patricias föreläsningsrubriker:
- Förbättra undervisningen med digitala verktyg
- Hög elevaktivitet, digitalt och formativt!

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Hög elevaktivitet, digitalt och formativt!

Patricia Diaz föreläser och utbildar i om hur man kan förbättra undervisningen genom att kombinera fungerande metoder med digitala verktyg. Hon blandar teori med interaktiva övningar som gör att deltagarna känner sig motiverade att börja arbeta mer digitalt.

Patricia Diaz är en flitigt anlitad inspirationstalare vid större och mindre skolutvecklingsrelaterade sammankomster. Hennes förmåga att knyta samman skolans styrdokument, skolforskning och konkreta elevexempel är uppskattad av många och hennes föreläsningar bjuder alltid på olika interaktiva inslag där deltagarna får en känsla av hur det är att vara elev i Patricias klassrum.

Patricia arbetar till vardags som språklärare på Viktor Rydbergs gymnasium och som pedagogisk utvecklare på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utöver detta har hon de senaste sex åren kombinerat sina lärartjänster med att hålla utbildningar, föreläsningar och workshops på skolor och konferenser runt om i Sverige och Finland.

Hennes utgångspunkt är att man kan förbättra undervisningen genom att kombinera fungerande undervisningsmetoder med digitala verktyg. Hon har bland annat föreläst på BETT i London (en av världens ledande teknik/pedagogikmässor) och har under flera år varit ett återkommande inslag på många av Sveriges stora nationella skolkonferenser (SETT - Skandinaviens motsvarighet till BETT, Skolforum, Bokmässan etc.).

Patricia är även författare till “Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande” och ”Arbeta formativt med digitala verktyg” (Studentlitteratur, 2012 respektive 2014). Hon arbetar även som skolutvecklingskonsult och har bland annat varit med och utvecklat material till Skolverkets lärportal för digitalisering, webbkurser om sociala medier samt digitala lärresurser.

Föreläsningsrubriker:

  • Förbättra undervisningen med digitala verktyg
    Patricia visar olika konkreta sätt att använda digitala verktyg baserat på sina egna erfarenheter från klassrummet. Hur har hon kombinerat arbetsmetoder och digitala verktyg och på vilket sätt har det främjat elevernas kunskapsutveckling?
    Vad skapar engagemang och nyfikenhet samt stimulerar elevernas lust att lära?
  • Hög elevaktivitet, digitalt och formativt!
    I den här föreläsningen berättar Patricia varför och hur lärare och elever arbetar digitalt och formativt för att öka elevernas lärande. Konkreta exempel för att synliggöra lärande, stämma av elevernas kunskaper, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons varvas med tankegångar före, under och efter genomförande.
Kontakta oss så berättar vi mer om Patricia Diaz!
Är föreläsaren tillgänglig?