Morgan Alling

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Moderator och konferencier

Morgan Alling arbetar som moderator, föreläsare och skådespelare. Med hans scenvana, noga förberedelser och entusiasm blir det inte en trist minut. Han är engagerad, ställer relevanta följdfrågor och sprider härliga skratt.

Morgan Alling är en av landets mest folkkära skådespelare. Han är också en populär och efterfrågad föreläsare och moderator.

Morgans erfarenhet som skådespelare och regissör gör att han har förmågan för att få igång samtal, lyfta talarna, eller att bryta in med egna inspel för att lyfta stämningen

Utifrån sin erfarenhet och kompetens kan han både reflektera för att ställa kompletterande frågor, summera dagen på ett elegant sätt, vara underhållande samt engagera publiken.

Kontakta oss så berättar vi mer om Morgan Alling!
Är moderatorn tillgänglig?