Mona Drar

Föreläser om: Självmedkänsla, mindfulness, lycka, stress, utmattning, digital medvetenhet, multitasking

Monas föreläsningsrubriker:
- Självmedkänsla eller självmotkänsla?
- Hållbart ledarskap och självmedkänsla
- 5 vägar till ett lyckligare liv
- Mindfulness eller mindlessness?
- Myten om multitasking
- Uppkopplad eller bortkopplad
- Lär känna stressen
- Allt du behöver veta om utmattningssyndrom

Språk: Svenska

Hemort: Stockholm

Prestation och Hållbarhet

Mona Drar brinner för att få individer och grupper att nå sin fulla potential. Som psykolog och organisationskonsult utgår hon från aktuell forskning för att inspirera till nya hälsosamma tanke- och beteendemönster.

Mona är oerhört uppskattad som föreläsare för både små och stora grupper. Hon skapar engagemang och delaktighet genom sitt sätt att vara och föreläsa. På ett generöst sätt delar Mona med sig av egna erfarenheter och svårigheter.

Mona berättar att hon själv är en högpresterare. Hon vet hur det är att skapa sitt värde genom prestation och måluppfyllelse. Negativa känslor trycks undan och istället skyndar man vidare mot nästa mål. I sitt arbete som psykolog har Mona träffat oändligt många andra högpresterare. De har i stort sätt haft samma strategier i livet som hon själv. Trycka undan jobbigheter och köra på.

För vissa personer kan denna strategi fungera hela livet men för vissa tar det stopp. Psykisk ohälsa ökar stadigt och är idag den enskilt största anledningen till sjukskrivning.

Forskningsbaserat

Genom den senaste forskningen inspirerar Mona till att hitta nya beteenden och förhållningssätt som leder till ökad mental hälsa. Genom konkreta och vardagliga exempel närmar hon sig stora aktuella frågor och får publiken att reflektera kring sig själva.

Mona har en gedigen teoretisk kunskap och stor erfarenhet av praktiskt psykologarbete. Detta i kombination med hennes förmåga att iaktta och beskriva mänskligt beteende gör hennes föreläsningar levande och inspirerande.
Flera av Monas föreläsningar kan kombineras med workshops

Kontakta oss så berättar vi mer om Mona Drar!

Stort tack för tre fantastiska dagar! Vi är alla jättenöjda och tyckte att det var en så bra föreläsning kring multitasking. Personalen skrev en utvärdering innan vi lämnade och 100 procent tyckte att din föreläsning gav dem många aha upplevelser och handfasta bra tips att ta med sig både privat och i arbetslivet.

Anita I. Jansson, Gruppchef Polismyndigheten

Jag kom i kontakt med Mona Drar, när jag arbetade som HR Konsult på Norstedt Juridik, 2012. Hon höll workshops för chefer gällande det svåra samtalet. Jag fick stort förtroende för såväl Monas praktiska erfarenhet samt förmåga att med värme och humor blåsa mod och självförtroende i chefernas inre ledare. Och kan därför varmt rekommendera henne!

Martina Sundström, HR specialist, Keolis

Monas arbete präglas av stor integritet och professionalism. Hon lyssnar alltid in kunden och anpassar insatsen efter de behov som finns. Hon har förmågan att se varje individ och anpassa efter de behov som finns. Jag kan varmt rekommendera Mona som föreläsare inom bland annat förändringsarbete, stresshantering och stressprevention.

Malin Blom, HRBP Sandvik
Är föreläsaren tillgänglig?