Mikael Andersson

Föreläser om: Mål, motivation, drivkrafter, tankens kraft

Mikaels föreläsningsrubriker:
- Tankens kraft
- Att göra det omöjliga möjligt
- Inspiration och nya perspektiv

Språk: Svenska

Hemort: Göteborg

Att göra det omöjliga möjligt

I sina inspirerande och uppskattade föreläsningar berättar Mikael Andersson med ett smittande leende om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar och visioner.

Allvar och svårigheter blandas med humor och glädje i tvära kast. Du kan förvänta dig en mycket personlig föreläsning där Mikael använder många exempel från livet och vardagen för att förmedla sitt budskap. Men inte en människa lämnar salen utan att ha påverkats djupt.

Sedan 2001 har Mikael Andersson föreläst för 100 000-tals människor inom näringsliv, sjukvård, statliga verk, kommuner, fackförbund och folkrörelsen. Mikael är född utan armar och ben, han är gift och har fyra barn. Han är dessutom egen företagare och en av Sveriges, Norges och Finlands populäraste föreläsare.

- Jag vill förmedla något som påverkar och förändrar människors syn på sig själva och vad som egentligen är möjligt. Utan att skuldbelägga, anvisa eller tala om för någon hur de borde göra eller skall leva för att bli lycklig eller mer framgångsrik, säger Mikael.

Tv och böcker

Under våren 2019 kommer Mikael ut med barnboken ”Hur gör du egentligen?”. Då han ofta får frågor från barn som undrar hur man till exempel kan köra ben utan armar och ben, väcktes tanken till att skriva en bok som förklarar hur Mikael hittar och gör saker på sitt sätt.

I boken ”Armlös, benlös men inte hopplös” (Norstedts 2009) berättar han mycket personligt om sin kamp mot rådande värderingar och synsätt. Med envishet och mod har han idag uppnått målet att leva som en självständig människa.

Vi har också kunnat se och följa Mikael i SVT:s dokumentär ”Armlös, benlös, makalös”.

Kontakta oss så berättar vi mer om Mikael Andersson!
Är föreläsaren tillgänglig?