Michel Riddez

Föreläser om: Presentationsteknik, retorik

Michels föreläsningsrubriker:
- Presentationer som berör
- Samhörighet och autenticitet.
- Den Kreativa Processen på jobbet

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Presentationer som berör

Michel Riddez är skådespelaren som håller unika utbildningar i presentationsteknik. Han utgår från konsten, scenen och filmen för att lära ut hur vi kan skapa personliga, oförutsägbara, dynamiska och underhållande presentationer.

Michel Riddez utbildningar är mycket populära och uppskattade genom åren, då deltagarna får träning och personlig coachning i att strukturellt bygga ett spännande manus, förhålla sig till detta, till sina åhörare och till sig själva i alla situationer då de möter sin publik.

Michels kurser som skiljer sig väsentligt från många andra kurser inom presentationsteknik och retorik och lämnar ett starkt känslomässigt avtryck.

För många chefer och ledare innebär ofta ledarskapet att framträda internt eller externt. En del är bekväma med detta, andra inte. Att träna sig i tekniken som ligger bakom engagerande tal är en del i att utveckla sitt ledarskap.

Michels föreläsningar som vänder sig till chefer, eller andra som arbetar med kommunikation, lär ut hur man håller belysande, underhållande och inspirerande presentationer som känslomässigt berör.

Detta oavsett om de handlar om att förmedla visioner, nya insikter, idéer eller kunskap, skapa engagemang, förtroende, eller förmedla värderingar och vem man är och vad man står för som ledare.

Affärspresentationer som presenteras med analyser i siffror och diagram på Powerpoints, driver fram affärstänkande och borrar rakt igenom spekulationer och myter när det gäller fakta. Men de leder ändå inte rakt in till lyssnarnas hjärta. Det gör endast bra berättelser och autentisk personlig kontakt.

Utbildningarna vänder sig till kommunikatörer i alla branscher både inom privat och offentlig sektor. Michel har varit mycket uppskattad när han haft kurser och föreläsningar för exempelvis kommunikationsbyråer, banker, politiker, vårdpersonal, SKL, reklambyråer och fackförbund.

Michels kursdeltagare brukar uppleva att de öppnat upp något hos sig själva, utmanat och överträffat sina egna förväntningar på sin förmåga att beröra en publik, och blivit försedda med riktigt användbara arbetsverktyg inför kommande framföranden.

Producent och manusförfattare

Idag skriver och producerar Michel även egna filmer och filmmanus.

Författare

Michel Riddez bokMichel har skrivit boken ” Måla med svart eller vitt men aldrig med grått”. Den handlar om framgångsrik kommunikation med utgångspunkt från konstens beskaffenhet.

Kontakta oss så berättar vi mer om Michel Riddez!

Michel har en förmåga att få deltagarna att utsätta sig utan att skämmas. Han är engagerad och hängiven. Hans feedback är skarp och ärlig, alltid med värme. Finns ingen bättre inspiratör och tränare i berättelsens konst.

Ann Malmsten, Indea

Michel Riddez är ett proffs som tar ett helhetsgrepp kring att presentera både sig själv och de budskap jag vill framföra. Hans förankring kring det sceniska och strukturer är mycket givande. Kan varmt rekommendera honom.

Leif Nyman, Indea
Är föreläsaren tillgänglig?