Maria Strömme

Föreläser om: Nanoteknik, innovation, framtiden

Marias föreläsningsrubriker:
- Framtiden finns i nanotekniken
- Nanoteknik gör det omöjliga möjligt

Språk: Svenska, Norska, Engelska

Hemort: Uppsala

Nanoteknik gör det omöjliga möjligt

Maria Strömme är civilingenjör och professor i nanoteknologi. Hon är också en av uppfinnarna bakom materialet Upsalite® och det miljövänliga algbatteriet. Maria har prisats både för sin framgångsrika forskning och för sin förmåga att göra avancerad teknik förståeligt för allmänheten.

Nanoteknik betecknar den teknologi och ingenjörskonst som sker på material som inte är större än 100 nanometer. För att sätta saker i perspektiv så är ett pappersark cirka 100 000 nanometer tjockt. Resultaten av nanoteknikens framsteg har enorm betydelse och är en del av lösningen till vår framtida överlevnad.

Sedan 2004 är Maria Strömme professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. När hon tillträdde sin tjänst blev hon Sveriges yngsta lärostolsprofessor i ett teknikämne. Under många år har hon uppmärksammats för sin framgångsrika, tvärvetenskapliga forskning samt sin förmåga att hjälpa allmänheten att förstå nanoteknik.

Maria fokuserar och föreläser om hur nanotekniken kan användas för att lösa olika mänskliga problem och utmaningar. En av de största utmaningarna mänskligheten står inför är den hållbara energiförsörjningen. En annan är den ökade åldrande befolkningen där det behövs flera nya lösningar för att hålla oss välmående utan att belasta sjukvården för mycket.

Hon och hennes forskargrupp har till exempel uppfunnit det miljövänliga algbatteriet och det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bland annat till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.
Idag innehar Maria 40 patent i hela tio olika patentfamiljer. Hennes vetenskapliga produktion är dessutom mycket omfattande, med över 300 internationella vetenskapsartiklar och flera hundratals konferensbidrag. År 2018 var Maria inbjuden som talare på World Economic Forum i Davos.

Maria Strömme har fått en rad utmärkelser. 2012 tilldelades hon Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) guldmedalj "för hennes grundläggande och tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och för hennes omfattande entreprenörskap inom fysik och medicin". 2016 utsågs hon till Årets Svenska Kvinna av SWEA International och samma år fick hon även innovationspriset Hjärnäpplet samt utsågs till Årets Hedersupplänning.

Kontakta oss så berättar vi mer om Maria Strömme!
Är föreläsaren tillgänglig?