Lennart R Svensson

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator, debattledare och konferencier

Lennart R Svensson är professionell skådespelare som tar sin stora scenerfarenhet med sig när han arbetar som moderator, och gör ett fantastiskt jobb i såväl lättsamma som mer seriösa sammanhang. Lennart har lätt att tala med publiken och de som står på scenen. Oavsett vad som händer på scen eller bland publiken har Lennart allt under kontroll på ett behagligt och underhållande sätt. Dessutom har han skrattgaranti!

Lennarts styrka är hans förmåga att klara helheten, att vara både och: skådespelare och moderator, glad underhållare och engagerad debattledare, toastmaster och konferensregissör.

I många av hans uppdrag skriver han sketcher eller gör små filmer som blir mellanspel under dagen eller används i direkt anknytning till dagens tema. Han kan också ta det som händer i stunden och göra improvisationsteater, gärna tillsammans med publik och talare.

Oavsett uppdrag är Lennart R Svensson en trygghet att ha på scenen. Med omärklig hand styr han programmet för att hålla publiken uppmärksam och delaktig i allt som sker. En av grunderna i hans arbete som moderator är publikens behov att bli sedda och bekräftade. Publiken har alltid en huvudroll under en konferensdag och det gäller att skapa bästa möjliga stämning så att budskapen når fram och landar rätt.

Lennarts erfarenhet som skådespelare

Hans långa erfarenhet som skådespelare gör att han kan ”knepen” för att få igång samtal, att peppa talare, eller att bryta in med egna improviserade ”minishower” för att lyfta stämningen.

Lennarts kunskaper om kroppsspråk och kommunikation kan vävas in i uppdraget och bli till uppskattade skrattpauser under dagen.

Kontakta oss så berättar vi mer om Lennart R Svensson!

Tack för en himla bra dag! Värderingarna kunde inte hamnat i magarna på ett bättre sätt! Ännu har jag inte tagit del av de skriftliga utvärderingarna, men jag har fått massor av positiva kommentarer! Jag blev imponerad över hur snabbt du kände av Lernias företagskultur, det var också ett bra drag att du var konferencier då du kunde ställa mer tillspetsade frågor än vad Vendela och jag hade dristat oss till. Under dagen var det flera som sa till mig att vi borde väva in mer av improvisation i vår pedagogik! Jag kanske får anledning att återkomma till dig för en träff med mina regionpedagoger.

Anna, Lernia
Är moderatorn tillgänglig?