Lars-Johan Åge

Föreläser om: Samarbete, kommunikation, förhandling

Lars-Johans föreläsningsrubriker:
- Konsten att komma överens
- Bättre samarbeten
- Konsten att göra affärer

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Gävle

Konsten att komma överens

Lars-Johan Åge föreläser med härlig entusiasm och presenterar en enkel och användbar modell som gör oss till bättre kommunikatörer, förhandlare, ledare och medarbetare. Det handlar om att nå fram till andra människor och förändra beteenden och viktigast av allt se till att alla känner sig nöjda efteråt. Med Lars-Johans hjälp blir win-win happy-happy!

Att kunna samarbeta och hitta en gemensam väg framåt är den största framgångsfaktorn i mänsklighetens historia. Den är lika avgörande och aktuell för dagens organisationer. Vi kallar det att komma överens.

Att komma överens skapar effektivt värden för alla inblandade och stärker relationer både inom och utanför organisationen. På samma sätt är kostnaderna för att inte komma överens i den egna organisationen, i teamen eller med kunder gigantiska. I form av mindre trivsel, ökad stress, sämre prestation, lägre resultat och missade möjligheter.

Föreläsningen ”Konsten att komma överens” bygger på forskning och vetenskapliga experiment inom psykologi, beteendevetenskap och ekonomi och illustreras med exempel som alla i affärsvärlden kan känna igen sig i och skapar:

  • Bättre samarbete internt
  • Högre innovationskraft
  • Mer värdeskapande
  • Färre missade möjligheter
  • Effektivare ledarskap

Lars-Johan ger er nycklarna till framgångsrik kommunikation oavsett om det gäller relationen chef-anställd, säljare-kund eller mellan medarbetare. Det gäller att hitta lösningar som skapar bestående värden och viktigast av allt: se till att alla känner sig nöjda efteråt.

Forskaren Lars-Johan

Lars-Johan Åge är ekonomie doktor på Handelshögskolan i Stockholm och utbildad på Harvard Law School. I sin forskning har han samarbetat med globala storföretag, amerikanska FBI och våra främsta diplomater.

Författaren Lars-Johan

"Happy Happy - Fem steg att komma överens med vem som helst" är en bok som lär oss hur rätt inställning och rätt valda ord hjälper oss att komma överens med även de mest motsträviga motparterna. Där det gamla win-win maximerar vinsten vid varje tillfälle siktar happy-happy på framtiden och en fortsatt god relation. Precis så som det ofta ser ut i verkligheten.

Lars-Johan är även författare till boken ”Konsten att göra affärer” och listad i Dagens Industri som en av Sveriges populäraste föreläsare. Hans vetenskapliga modell är accepterad och publicerad i den internationella tidskriften Journal of Business and Industrial Marketing.

Foto: Alexander Lindström

Kontakta oss så berättar vi mer om Lars-Johan Åge!

En perfekt kombination av inspiration, underhållning och affärsnytta!

Karle Ekenger, Senior Advisor, Nordea

Vi har anordnat Effect-dagarna i sju år och Lars-Johan Åge är den bästa föreläsare vi anlitat. Faktum är att vi anlitade honom två år i rad … på medlemmarnas begäran. Det har aldrig hänt förut!

Nalle Rydstrand, Arrangör av Effect

En föreläsning med Lars-Johan Åge är inte en föreläsning, det är en totalupplevelse!

Anders Cronquist, Senior Communications, Trafikverket
Är föreläsaren tillgänglig?