Jerker Lundberg

Föreläser om: Förändring, ledarskap, mod, omvärldstrender, framtidsspaning, digitalisering, kundupplevelse

Jerkers föreläsningsrubriker:
- Allting förändras
- Change is changing
- Att leda i digital förändring
- Är du redo för framtidens kundmöte?

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Göteborg

Allting förändras - om mod, möjligheter, människor och maskiner

Jerker Lundberg föreläser om hur digitaliseringen och andra megatrender förändrar stora delar av vårt samhälle i grunden. Han ger en inspirerande bild av vad som sker omkring oss och vad man kan göra som ledare för att möta ökade omvärldskrav och bli en vinnare i digitaliseringen.

Jerker Lundberg tydliggör kraften i den förändring som pågår och sätter fokus på människan snarare än på tekniken. Hans föreläsningar hjälper oss att se möjligheter och skapa mod för framtiden. När ni har lyssnat på Jerker tar ni med dig insikter och tankar både i ett bredare och mer jordnära perspektiv.

Jerker har gedigen erfarenhet av digital affärsutveckling och förändringsarbeten. Han har suttit i ledningsgrupper för flera tillväxtbolag och varit med om att starta upp och utveckla digitala initiativ, tjänster och erbjudanden i ett stort antal organisationer och branscher. Idag arbetar han som managementkonsult med fokus på att hjälpa organisationer med bland annat förändringsledning och innovation.

Omvärlden förändras just nu snabbare än någonsin tidigare. Förutom digitaliseringen påverkar andra megatrender som globalisering, urbanisering och klimat/hållbarhet oss alla som individer, organisationer och samhälle. Förändring är det nya normaltillståndet och det ställer ökade krav på ledarskap och att möta framtidens konsumenter.

När man talar om digitalisering är det lätt att fokus hamnar på framstående teknik och nya smarta IT-lösningar. Självklart är den snabba teknikutvecklingen en starkt bidragande orsak till behovet av förändring, men tekniken i sig själv är ingen garanti för en lyckad förändring. Jerker lyfter fram några områden som är avgörande för att lyckas med digital förändring, eller egentligen all typ av förändring. Det handlar till exempel om människor, kultur, ledarskap och vikten av att hantera information som en strategisk tillgång.

Han ger på ett inspirerande och tankeväckande sätt tips och insikter som kan hjälpa er att bli en vinnare i digitaliseringen.

Trendspaning

Är ni nyfikna på vad framtiden innebär? Jerker levererar också trendspaningar kring de senaste och mest aktuella trenderna inom teknik, information, samhälle samt mänskliga beteenden och drivkrafter.

Kombinera gärna med workshop

Jerker har vana att leda och facilitera workshops, kombinera gärna en föreläsning med anpassad workshop.

Kontakta oss så berättar vi mer om Jerker Lundberg!

Väldigt intressant och tankeväckande. Gav såväl inspiration som ny kunskap. Jerker tog även upp förändringsledning och medarbetares reaktioner på förändringar på ett bra sätt.

Deltagare på Tholin & Larsson Gruppens konferens januari 2019

Här kommer feedbacken från deltagarna. Snyggt jobbat att ha bästa presentationen av alla talare! Inte helt oväntat med tanke på den bra feedback som vi fick på plats från deltagarna. Du fick mycket bra betyg av seminariedeltagarna för din presentation.

Hela 94% tyckte att det var intressant eller mycket intressant.

Your Content Goes Here
Your Content Goes Here, Your Content Goes Here
Är föreläsaren tillgänglig?