Hannes Sjöblad

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Moderator och föreläsare för teknikkonferensen

Hannes Sjöblad är en flitigt anlitad moderator och föreläsare inom kroppsnära teknik världen över. Att teknikomvandlingen förändrar både företag och samhälle är ingen nyhet, men vad gör den med oss själva?

Som moderator är Hannes inkluderande och får såväl föreläsare som publik att känna sig välkomna och trygga. Hannes är skicklig på att ställa frågor till föreläsare och experter i paneldebatter som får dem att tänka till och det ger ett mervärde till deltagarna. Han diskuterar för- och nackdelar med hur ny teknik gör oss både klokare och friskare och men också alltmer övervakade.

Han arbetar för att det skall vara hög energi och tempo på scen, och interaktivitet både med dem som är på och de som är framför scen. Och gärna med en dos humor!

Hannes har varit moderator och curator bland annat för Biohacker Summit, de månatliga Singularity Salons, ForumDebatt på Kulturhuset, Futur-en-Seine i Paris och åtskilliga event på Epicenter och Sime.

Här kan du läsa mer om Hannes som föreläsare.

Kontakta oss så berättar vi mer om Hannes Sjöblad!

"I was fortunate to engage Hannes in our flagship conference, Øredev, where he was responsible for delivering a full day workshop on biohacking.

The outcome far succeeded my expectations and the event was a success.

Hannes knowledge and passion was what made it possible."

Per Sikö, Project Manager, Øredev Sweden
Är moderatorn tillgänglig?