Gunnar Hökmark

Föreläser om: Samhälle och strategi, EU och Europa, bank och finans, telekom och forskning

Gunnars föreläsningsrubriker:
- Världen och vi
- Digitalisering som konkurrenskraft
- EU som en bas för Sverige
- Finansiella marknadernas betydelse för framgångsrik ekonomi

Språk: Svenska, Engelska

Europa, omvärldens förändringar & EU

Gunnar Hökmarks föreläsningar fokuserar framförallt på hur förändringens takt och inriktning påverkas av de institutioner och ramverk som utvecklas genom handel, politiskt samarbete och öppna samhällen. Han talar om Europa och EU, svensk och europeisk ekonomi samt om internationellt samarbete.

Gunnar Hökmark är välkänd tidigare ledamot av Sveriges riksdag och nu senast av Europaparlamentet och har därmed bakgrund i både nationell och europeisk politik liksom i näringsliv och försäkringsmarknad.

Som Europaparlamentariker har han varit ansvarig för stora lagstiftningar som gäller bland annat de finansiella marknaderna, telekom och EUs spektrumprogram som la grunden för utfasningen av roamingavgifter, EUs forskningsprogram och samt öppna energimarknader.

Han gick i täten för det som i början på 1990-talet var Måndagsrörelsen till stöd för balterna och har varit aktiv EUs utvidgningsprocess och i utvecklingen av en grannskapspolitik som stärker demokrati och rättsstat. Vid sidan om sitt parlamentariska arbete har han lett utvecklingen av tankesmedjor som Timbro, Reforminstitutet och är i dag ordförande för den utrikespolitiska tankesmedjan Frivärld (Stockholm Free World Forum). Han är en känd debattör aktiv inom en lång rad olika områden, bland annat säkerhetspolitik och digitalisering.

Exempel på föreläsningar:
  • De finansiella marknadernas betydelse för ekonomisk tillväxt och utveckling – där vitaliteten i finansiella marknader är en avgörande del i varje framgångsrik ekonomi, när det gäller det entreprenörskap lika väl som förmågan att fortsatt utveckla stora företag, innovationer och konkurrenskraft.
  • EU som en bas för Sverige – att EU i en orolig och föränderlig omvärld blivit den enda aktören för en internationell rättsordning vi är vana vid.
  • Digitalisering som konkurrenskraft – att förändringen redan är här, vi talar inte om en framtid utan om hur vi ska anpassa oss och utnyttja den verklighet som redan är här.
  • Världen och vi – om en värld där det svenska inte är det normala utan där andra anser sig vara de normala.
  • Ekonomisk utveckling och fri handel som ett led i vår förmåga att värna välstånd och säkerhet.

För att förstå de skeenden vi befinner oss i talar han om hur dimensionerna tid och rum avgör våra egna förutsättningar till beslut och handling. Vi befinner oss i ett skede av förändring som har lång bakgrund och vi är en funktion av både den förändringen och den omvärld vi befinner oss i. Båda dessa förutsättningar måste förstås.

Författaren

Gunnar Hökmark har förutom ett omfattande deltagande i offentlig debatt gett ut bland annat böckerna Frihetens Värden (2005), Världen väntar inte (2007 och En Ny giv- om ett uppbrott för Europas framtid (2014) 2019 publicerade han även ”For Freedom since `52 - Läsebok för Frihet

Kontakta oss så berättar vi mer om Gunnar Hökmark!
Är föreläsaren tillgänglig?