1. Kundens behov och önskemål
När vi får kontakt, via mail eller per telefon, går vi tillsammans igenom de behov och önskemål som ni har för ert evenemang. Önskemålen kan gälla typ av föreläsare (expert, rolig, engagerande etc.), ämne på föreläsningen, om det är en kick-off eller ett kundevent, datum för genomförandet, budget med mera.

2. Vi skickar förslag på föreläsare
Därefter söker vi i vår databas efter tillgängliga föreläsare som matchar era behov och önskemål. Efter att vi kontaktat föreläsarna och bett dem preliminärboka aktuella datum mailar vi förslagen till er.

3. Överenskommelse och bokning
Efter att ni gått igenom förslagen tar vi kontakt igen och tillsammans resonerar vi oss fram till bästa lösningen för ert evenemang. Om ni önskar fler alternativ än de vi erbjudit tar vi gärna fram nya förslag. När vi är överens skickar vi en bekräftelse på vår överenskommelse.

4. Kontakt och förberedelser med föreläsaren
I god tid innan evenemanget kontaktar föreläsaren er. Tillsammans går ni igenom praktiska detaljer som teknik, föreläsningens innehåll och genomförande. I samband med vår överenskommelse får ni av oss en praktisk checklista att gå igenom med föreläsaren.

5. En sista avstämning inför evenemanget
Ett par dagar innan föreläsningen kontaktar föreläsaren er för en sista avstämning där alla tider med mera gås igenom igen för att säkerställa att inga missförstånd föreligger.

6. Efter föreläsningen gör vi en utvärdering av genomförandet
Vi kommer att kontakta er för att tillsammans följa upp hur föreläsarens framförande mottogs av deltagarna. Efter utvärderingen återkopplar vi till föreläsaren