Donnie Lygonis

Föreläser om: Innovation, Kreativitet, Entreprenörskap, Affärsidé, Problemlösning

Donnies föreläsningsrubriker:
- Kickstarta kreativiteten
- Hållbart innovativ, hur vi tar nya ideer till ny core business

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Kickstarta kreativiteten

Donnie Lygonis har arbetat med idéer och innovation i egna och andras bolag i över 20 år. De senaste sju åren har han varit delaktig i att bygga upp och arbeta på KTH Innovation i Stockholm som idag räknas som ett av världens bästa universitetsknutna innovationskontor. 

Det är lätt att säga ATT man ska vara innovativ och tänka nytt, men hur GÖR man i praktiken? Få kan som Donnie inspirera till, och handgripligen hur, man skapar hållbart innovativa organisationer.

Donnie erbjuder inspirerande föreläsningar, utvecklande workshops samt även väldigt uppskattade moderatorsuppdrag (läs mer om Donnie som moderator här). Han har talat på 5 Tedx event, är jurymedlem i ett antal olika innovationstävlingar och TV program, samt har nyligen grundat det globala nätverket Entreprenörer Utan Gränser.

Han är nyligen hemkommen från Silicon Valley där han tillbringade 11 månader som första person i Vinnovas Fellowship-program för att stötta svenska startups på Nordic Innovation House i Palo Alto.

Med energi, inlevelse och stor kunskap delar Donnie med sig av konkreta tips och råd som alla har nytta av; individer, grupper och organisationer. Donnie är tvåspråkig och föreläser både på svenska och engelska (som är hans modersmål). Anpassning sker alltid till kunden och önskat resultat.

Kontakta oss så berättar vi mer om Donnie Lygonis!

"Vi hade glädjen att få lyssna till Donnies inspirerande föredrag på temat ’Second Wave Innovation’. Donnie gav en intressant historisk tillbakablick på innovation inom större företag, gjorde extremt precisa observationer av dagens verklighet samt gav konkreta råd kring vad vi bör göra för att hålla uppe tempot i de snabba förändringar som sker idag med nya företag som dyker upp.

Donnie är väldigt engagerad i sitt område och är en mycket inspirerande talare med stor portion humor!

Vårt ledningsteam var väldigt nöjda och glada över denna inspirationssession och fick en hel del att tänka kring vår befintliga situation."

Lena Waller, Innovation manager, Santander Bank
Är föreläsaren tillgänglig?