Dag Lotsander

Föreläser om: Lean, ständiga förbättringar, effektivitet, förändringar

Dags föreläsningsrubriker:
- Ständiga förbättringar, effektivitet, lean
- Lean för bättre resultat
- Lean - en ledarskapsfilosofi

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Ständiga förbättringar, effektivitet & Lean

Dag Lotsander föreläser om lean och hur organisationer når resultat genom att alla i teamen utvecklas mot ett mer medarbetarorienterat förhållningssätt.

Dag Lotsander ger deltagarna inblick i bakgrunden till Lean, begrepp som Kaizen och Muda, metoder och verktyg, de nio framgångsfaktorerna och de fallgropar ni måste undvika vid införande av Lean. Han berättar också om olika införanden av Lean Services, både hos Toyota i Sverige och andra organisationer.

Dag föreläser om att ta tillvara potentialen i samtliga medarbetares kompetenser, erfarenheter och kreativitet. Han visar hur man genom att arbeta med Lean kan få människor att synas, utvecklas och trivas bättre på sina arbetsplatser.

Genom att medarbetarna tar bort det som "stör det dom gör" och skapar mer nytta för kunder och brukare blir effekterna att stressen minskar och man når uppsatta mål. I förlängningen stärker det konkurrenskraften både som arbetsgivare och leverantör.

Dag Lotsander är upplärd inom originalet till Lean och är en av Sveriges mest erfarna konsulter med inriktning på Lean. Han har en över 20 år lång karriär som ledare inom Toyota, företaget där Leankonceptet uppstod. Sedan 2008 arbetar han som konsult och utbildare inom organisations- och verksamhetsutveckling. Dag har en unik inblick i originalet och ansvarade bland annat för införandet av The Toyota Way i Sverige.

Dags föreläsning om Lean förmedlar det som behövs för att komma igång. Beroende på situation och önskemål, till exempel vid ledningsgruppsmöte eller kickoff, kan föreläsningen med fördel kombineras med en eller flera workshops.

Kontakta oss så berättar vi mer om Dag Lotsander!

"Vi var i början av vår Leanresa och hade ett behov av att plantera filosofin hos våra chefer och Dags föreläsning gjorde detta mycket effektivt. Det var insiktsfullt, inspirerande och underhållande. Vi fick direkt en efterfrågan i organisationen, vilket är en av förutsättningarna för framgångsrikt förändringsarbete."

Per Spåls, Manager Shared Service Development Vattenfall Business Services Nordic AB

"För Arcona har det varit värdefullt att få ta del av det konkreta exempel som Dag har med sig och kan berätta om från införandet av Toyotas Lean Production i Toyota Sverige. Att kunna på ett enkelt sätt beskriva och exemplifiera de begrepp som annars riskerar att bli abstrakta har betytt mycket för oss.

Att Dag dessutom gör det med sådan övertygelse och brinnande engagemang satte spets på vår utbildning och ihågkomsten av den!"

Jimmy Bengtsson, VD Arcona
Är föreläsaren tillgänglig?