Colin Moon

Föreläser om: Cross-culture; tvärkulturell affärskommunikation, möteskultur, samarbete över gränserna

Colins föreläsningsrubriker:
- How to crack the Swedish business code
- How to crack the Nordic business code
- How to crack the global business code

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Örbyhus (Uppland)

The Swedes are strange...and so am I

Colin Moon är en unik föreläsare inom cross-culture med sin engelsk-svenska bakgrund. Med humor, kunskap och nya perspektiv inspirerar han människor att utvecklas i sina arbeten.

Colin Moons föreläsningar handlar om hur man hanterar kulturella skillnader i organisationer och hur man skapar effektiva internationella team. Hans specialitet är nordiskt samarbete – att omfamna likheterna och möta olikheterna.

Colin har arbetat i en internationell miljö hela sitt yrkesliv. Talar flytande svenska och föreläser såväl på svenska som engelska.

Som före detta lärare och fortfarande skådespelare i hjärtat, ger Colin mycket inspirerande föreläsningar för grupper av olika slag - både nationella och internationella - om det breda och underbara ämnet tvärkulturell affärskommunikation.

Genom åren har Colin genomfört långt över tvåtusen föreläsningar för organisationer inom olika branscher i flera länder.

Colin Moon kan bokas som: föreläsare, konferencier och moderator.

Kontakta oss så berättar vi mer om Colin Moon!

"International communications specialist Colin Moon is an author, business speaker and presenter. His lively discourses examine the challenge of clear communication across language and culture. Colin focuses on Swedes sometimes but other nationalities are not neglected in a series of gentle yet acerbic observations."

"Ett möte med Colin Moon är alltid lärorikt och underhållande på samma gång. Vid sina föreläsningar talar han gärna om kulturella skillnader i allmänhet och svenskar i synnerhet. Colin delar med sig av hjälpmedel och tips i hur man kan förbättra kommunikation över kulturgränserna. Åhörarna bjuds på ett smörgåsbord av förklaringar, tankeväckande och lätt provocerande tankar och tydliga exempel. Som talare är Colin underhållande och upplyftande. Han blandar humor med exempel från verkligheten och med fakta."

"Colin Moon is an experienced speaker on all aspects of international communication. His proven techniques, practical ideas and lively style have brought him success in both the private and public sector and in many fields of industry"

Är inspiratören tillgänglig?