Claes Ceverin

Föreläser om: Teknik, trender, framtid, omvärld, förändring

Claes föreläsningsrubriker:
- Förändring 2.0: när disruptiva teknologier når din marknad

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Förändring 2.0 - när disruptiva teknologier når din marknad

Claes Ceverin är förändringsstrateg och en flitigt anlitad talare som föreläser om framtiden, teknologi och vår relation till förändring. I sitt arbete med att kartlägga framtidens mobilitet har han fördjupat sig i vår oförmåga att förhålla oss till exponentiell utveckling när nya disruptiva teknologier når vår marknad - det han kallar för "Förändring 2.0”.

Varför tappar många marknadsledande företag sitt momentum när ny teknologi intar deras marknad? Ett fenomen som växt sig allt starkare under vår tids starka teknologiska utveckling och som i slutändan kommer påverka de flesta företag oavsett bransch. Fenomenet drivs av det som kallas för disruptiv förändring och disruptiva teknologier.

Stabila företag och branscher som till synes helt plötsligt utmanas av helt nya marknadsaktörer, med helt nya affärsmodeller och helt nya tankesätt. En del företag överlever disruptiv förändring, men många hinner aldrig ställa om sitt tankesätt och sin affär.

Claes Ceverin vet vad han talar om. Under flera år arbetade Claes på Nordens största oljebolag med ansvar för strategi och insikter. Där såg Claes tidigt hur ett nytt "ekosystem" av snabbväxande teknologier utvecklades i form av elbilar, självkörande bilar, solenergi och energilagring.

Claes är en talare som inspirerar och bjuder med sina åhörare på en spännande resa med konkreta tips kring hur man bör tänka och agera vid disruptiv förändring. Detta tillsammans med sina egna erfarenheter som förklarar de bakomliggande faktorerna till den stora förändring som nu sker inom mobilitet.

Genom sin ovanliga förmåga att förenkla det komplexa förser Claes sin publik med såväl insikter, entusiasm och förståelse som får oss att reflektera i helt nya banor och som garanterat skapar många aha-upplevelser.

Kontakta oss så berättar vi mer om Claes Ceverin!

"Framtidens mobiltet är ett hett ämne som många slänger sig med just nu. Ofta landar det i ett konstaterande att AI och självkörande fordon är framtiden.
Det jag tyckte var så intressant med din föreläsning var att den är så underbyggd och baserad på helt nya och egna insikter och fakta. Detta är ett komplicerat ämne men du hade en ovanlig förmåga att förenkla och inspirera alla till att förstå varför a) vi har svårt att förstå disruptiv teknologisk förändring b) varför  framtidens mobiltet handlar om något mycket större än bara hur vi kommer äga/använda fordon i framtiden.

En verklig "ögonöppnar-föreläsning  och jag rekommenderar verkligen alla att höra din föreläsning, för ämnet kommer påverka mer eller mindre alla privat eller professionellt."

Anna ”Robot Anna” Frankzen

"Gav en så klar och pedagogisk bild av framtida samhällsutvecklingen. Väldigt upplyftande och inspirerande!"

"Jag blev helt blown away, fick verkligen ett nytt perspektiv kring hur man bör tänka och vad som ligger runt hörnet."

"Intresseväckande fakta. Insikterna förmedlades på ett förståeligt och komprimerat sätt, vilket fångade intresset hos en som på förhand inte var insatt."

Är föreläsaren tillgänglig?