Charlotta Wikström

Föreläser om: Mentorskap, Ledarskap, Talent Management

Charlottas föreläsningsrubriker:
- Talent Management i praktiken
- Vinnande Mentorskap
- Framtidens ledarskap - så leder du i den digitala eran

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Talent Management & Mentorskap

Charlotta Wikström föreläser om talent management, mentorskap och ledarskap. I sina inspirerande föreläsningar, workshops och seminarier bjuder hon generöst på sin mångåriga erfarenhet från olika uppdrag i svenskt näringsliv.

Charlotta är en efterfrågad föreläsare. Hon är engagerande och brukar uppskattas för sin entusiasm och sin praktiska approach. Hon säkerställer alltid att det sker en dialog i rummet och erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att åhörare och deltagare får med sig något konkret och användbart hem tycker hon.

Som pionjär inom Talent Management talar hon gärna om hur företag blir bättre arbetsgivare och på ett strukturerat sätt bygger en plan för att attrahera, utveckla och engagera och avveckla medarbetare. Hon både bjuder på många exempel från både modern forskning och egen erfarenhet samt ger deltagarna praktiska tips, modeller och checklistor

Charlotta är Sveriges mentorskapsguru och håller ofta inspirationsseminarier och workshops när ett företag ska starta upp ett mentorprogram. Hon ger konkreta tips och hur man planerar och genomför ett mentorprogram, vilka roller mentor och adept har samt hur man undviker fällor och fel.

Charlotta Wikström har 25 års erfarenhet av operativa och ledande befattningar inom marknadsföring, varumärkesbyggande och Talent Management på sin meritlista. Charlotta har jobbat 15 år SAS under 80-talet, varit marknadschef på Com Hem, Vice President Sales & Marketing på OMX Stockholmsbörsen, Kommunikationsdirektör på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Senior Vice President HR i Eniro koncernen.

Charlotta har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och är en guru inom mentorskap. 2010 startade Charlotta upp en konsultverksamhet. Charlotta har styrelseuppdrag i Kungsleden AB och Forsen. Hon är också grundutbildad Psykoterapeut från St. Lukas Stiftelsen i Stockholm. Charlotta är Civil ekonom och DIHR (marknadskommunikation). Hon är också författare till bästsäljaren Vinnande Mentorskap och Talent Management i praktiken som blev nominerad till årets HR bok 2011.

Efter att ha varit en uppskattad chef i mer än 20 år är ledarskap ett område som ligger Charlotta varmt om hjärtat. Vägen till toppen har inte alltid varit lätt och hon berättar på ett inspirerande sätt om misstag och utmaningar hon stått inför. Hon har stor kunskap om och inblick i vad den digitaliserade världen kräver av en bra ledare.

Charlotta tar även moderatoruppdrag, läs mer här.

Kontakta oss så berättar vi mer om Charlotta Wikström!

Charlotta är engagerande och involverande när hon delar med sig av sin enorma kunskap och erfarenhet.
Hon ger massor av energi!

Är föreläsaren tillgänglig?