Bo Dahlbom

Föreläser om: Digitalisering, IT, framtid

Bos föreläsningsrubriker:
- Den digitala revolutionen; robotarna och jobben
- Digitaliseringen och framtidens sjukvård
- Digitaliseringen och framtidens arbetsliv

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Digitalisering, förändring och framtid

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för samhälle och näringsliv. Han arbetar som IT-professor och vill entusiasmera för framtiden genom att beskriva den spännande utveckling som tekniken innebär.

Bo har en fantastisk förmåga att sätta fingret på de utmaningar vi står inför och inspirerar deltagarna att själva se in i framtiden. När stora samhällsförändringar sker är det viktigt att förstå vad som händer för att kunna agera förnuftigt.

Bo Dahlbom är IT-professor vid Göteborgs universitet, forskningschef vid Sustainable Innovation, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor, senast som ledamot av regeringens samordningsråd för smarta elnät.

Här är några exempel på Bo Dahlboms föreläsningar:

Den digitala revolutionen – robotarna och jobben
Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Vad innebär digitaliseringen för näringslivet, sysselsättningen och arbetsmarknaden? Vad levererar vi i framtiden? Vad jobbar vi med och hur hittar vi jobben, hur hittar vi medarbetarna?

Digitaliseringen och framtidens sjukvård
Digitaliseringen förvandlar sjukvården. Vi går från hantverk och industri till att leverera tjänster på konsumentmarknaden. Patienter och anhöriga får digitala plattformar som gör det möjligt för dem att ta ett större ansvar för sin hälsa, sin vård och behandling. Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den?

Digitaliseringen och framtidens arbetsliv
I digitaliseringen förvandlas slutna system till öppna plattformar för samverkan och samarbete. Arbetssätt och arbetsverktyg blir mobila och digitala. Arbetsplatserna blir dynamiska, flexibla mötesplatser. Aktivitetsbaserade kontor är ett självklart inslag i denna utveckling, men hur ser framtidens arbetsplatser ut?

Digital transformation i fastighetsvärlden
Digitaliseringen förvandlar förvaltare till serviceorganisationer. I stället för att förvalta fastigheter vänder vi oss nu direkt till våra kunder och erbjuder dem allehanda tjänster. Vi använder digitala plattformar för att ge kunden överblick och möjlighet till egen kontroll och styrning av sin fastighet.

Offentlig förvaltning som digitaliserad serviceorganisation
Vad innebär digitaliseringen för kommunerna? Hur kan de använda digitala plattformar för att ge medborgarna den service de förväntar sig? Hur kombinerar vi automatisering med ett mer mänskligt och personligt bemötande?

När skolan inte längre är en byggnad
Om skolan följer med i digitaliseringen har vi väl snart digitala assistenter och robotar i skolorna och globalt utvecklade appar i stället för läroböcker. Men hur ska digitaliseringen av skolan gå till, hur ska framtidens skola utformas och av vem? Hur kan skolan åter bli ett avantgarde i samhällsutvecklingen som verkligen förbereder barn och ungdomar för framtiden?

Bo Dahlbom är även författare till en mängd vetenskapliga och populära artiklar, krönikor, debattinlägg och böcker. Hans senaste böcker är ”Aktivera dina medarbetare” (2011) ”Aktivera ditt varumärke” (2010), ”Sveriges framtid” (2007) och ”Makten över framtiden” (2003).

Kontakta oss så berättar vi mer om Bo Dahlbom!

"Few people can make such a capturing speach on IT-foresights."

Henrik Blomgren, Assistant professor KTH
Är föreläsaren tillgänglig?