Åsa Lundquist Coey

Föreläser om: Ledarskap, komplexitet, mål, motivation, arbetsglädje, kommunikation, konflikthantering, hållbarhet, förändring

Åsas föreläsningsrubriker:
- Ledningsutveckling mot mål
- Leda, chefa, coacha!
- Kommunikation i komplexitet
- Arbetslycka; vetenskapligt belagd glädje & motivation

Språk: Svenska, Engelska

Hemort: Stockholm

Samspel och rävspel

Åsa Lundquist Coey gör föreläsningar, workshops, chefshandledning och personlig coachning – samt längre processprogram för ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Några av processerna bedrivs även som forskning. Syftet är att bidra med insikter kring och uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor i arbetslivet ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Åsa Lundquist Coey är Sveriges första (och enda) Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach.

Under hösten 2018 kom hennes bok "Samspel och rävspel" ut. I boken presenterar Åsa sin forskning om ledarskapets komplexitet på ett enkelt och rakt sätt, precis som hon gör i sina föreläsningar och utbildningar.

Hon arbetar dagligen som processkonsult inom chefs- och ledarskap och föreläser på SSE, Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) Executive Education inom Advanced Management, där hon tillhör fakulteten.

Specialist på kommunikativt och relationellt arbete; chefs- och ledarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering och förändring, med erfarenhet från många områden och branscher samt forskning inom ledarskap, organisation och senast komplexitet;

Komplexitet är ett tvärvetenskapligt område som innefattar psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik och managementstudier bland annat - vars syfte är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, förtroende, kommunikation och konfliktens nödvändighet och bidra till att uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Åsa har varit bosatt och arbetat i olika länder; Jamaica, Nya Zeeland och England och den femte boken är snart ute; ”Leda, chefa, coacha i komplexitet –solospel, rävspel & samspel på jobbet!” - hur mer fokus på verklighet; relationer, makt, oförutsägbarhet - snarare än ideal; heroiska ledare, positivitet, förutsägbarhet - kan få axlar att sjunka och hjälpa oss vidare i arbetslivet.

Ur Åsas föreläsningar:
  • Det nya hållbara arbetslivet - komplext och pragmatiskt
  • Starka och samarbetande team – maktbalans
  • Dogmatiskt svammel omkring ledarskap sänker motivation
  • Relationer gör människor sjuka och friska – makt & förtroende
  • Hur företagskultur, värderingar och etik ’uppstår’
  • Motstånd och störningar - nödvändiga för kreativitet och innovation
  • Makt & ångest, konflikt och harmoni – arbetslivets största drivkrafter
  • Det glidande ledarskapet – från individ till grupp
  • Vi kan inte nå balans i livet men vi kan hantera obalans

I Åsas Inspirerande föreläsningar varvas teori med belysande exempel, korta övningar och gemensamma samtal för att skapa egen mening av det som sägs. Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite (för nya tankar & idéer), förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen!

Böcker

Under 2018 kom Åsas ledarskapsbok "Samspel och Rävspel - ideal och verklighet på jobbet". Boken är ett resultat av hennes egen forskning om management och komplexitet. Åsa själv rekommenderar inte läsning av hennes fyra första böcker då hon betraktar sig idag som en "reformerad" ledarskapskonsult.

Kontakta oss så berättar vi mer om Åsa Lundquist Coey!

"Åsa är Outstanding i sitt sätt att arbeta. Hon är pedagogisk utan att behöva använda en massa akademiska floskler och använder sig av metoder som är lätta att applicera på verkligheten. Förutom bra och tydlig coachning får man effektiva, kraftfulla metoder och verktyg för att bygga väl fungerande arbetsteam."

Jan Molin, Marknadschef, Telge Energi AB
Är föreläsaren tillgänglig?